Adatvédelem

A Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft. – továbbiakban üzemeltető – a Tábla webáruház (http://tábla.eu) – továbbiakban webáruház – üzemeltetője elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A webáruház látogatóinak személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához, és a kapcsolattartáshoz használja fel. Harmadik fél számára nem adja ki, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pl. vásárlás esetén kiszállítás). Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

Az üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.


A  REGISZTRÁCIÓ MEGSZŰNTETÉSE

Az üzemeltető lehetővé teszik ügyfeleinek a kommunikáció visszautasítását.
Ennek módja a következő:
1. az ügyfél küld egy e-mailt igényével a következő címre: info@valmar.hu
2. az ügyfél küld egy levelet a következő címre: Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft., 2367,Újhartyán, Újsor utca 7.


ADATOK MÓDOSÍTÁSA

Ügyfeleink az oldalainkon megadott adatokat bármikor megváltoztathatják. A belépést követően a "Fiók karbantartása" menüpont alatt.


KAPCSOLAT

Kapcsolatot teremteni a „Kapcsolat” menüpont alatt megadott csatornákon lehetséges: a 06-70/458-1994-es telefonszámon, vagy e-mail-ben a info@valmar.hu címen, ill. levélben: Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft., 2367,Újhartyán, Újsor utca 7.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Webáruház adatkezelési elveit.
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész termékinformációkat kapjon!